Vật liệu in 3D

Nhựa nhiệt dẻo FDM

Công nghệ FDM có khả năng sử dụng một lượng lớn vật liệu nhựa nhiệt dẻo để tạo ra các bộ phận rắn chắc, độ bền cao và chính xác và ổn định theo thời gian. Các mẫu in 3D của bạn nhưu mô hình khái niệm, tạo mẫu nhanh, dụng cụ và bộ phận sản phẩm sử dụng các loại vật liệu như ABS, PC, Ultem 1010 và ULTEM 9085.

Xem thêm

PolyJet Photopolymers

Photopolymer PolyJet cung cấp các chi tiết đẹp, như sản phẩm thực vượt qua tất cả các công nghệ in 3D khác. Với vật liệu Photopolymer PolyJet thể hiện khả năng đa màu sắc như để mô phỏng sản phẩm một cách rõ ràng, linh hoạt và thậm chí kết hợp màu sắc và tính chất vật liệu nhiều thành một mô hình. Đặc biệt bao gồm vật liệu Bio tương thích y học và Nha khoa.

Xem thêm