Siemens AG phát triển các giải pháp sáng tạo với in 3D Stratasys

Karlsruhe (MF-K) – 1 bộ phận của Siemens AG đã đầu tư vào các giải pháp sản xuất đắp bù từ Stratasys để giúp phát triển các giải pháp tự động hóa sáng tạo nhằm giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và đạt năng suất và tính linh hoạt cao hơn.

Siemens là một công ty toàn cầu tập trung vào điện khí hóa, tự động hóa và số hóa, và trung tâm Karlsruhe ở Đức chủ yếu liên quan đến tự động hóa quá trình và tạo thành một phần lớn của bộ phận Công nghiệp Kỹ thuật số.

Ngoài ra, trung tâm có các quy định nghiêm ngặt liên quan đến tất cả các thành phần sản xuất, nhằm bảo vệ chống phóng tĩnh điện và đảm bảo chất lượng sản phẩm cao.

The Innovation Laboratory tests and develops solutions using disruptive technologies, to improve and accelerate processes, aiding employees in their work.

Phòng thí nghiệm đổi mới chịu trách nhiệm thử nghiệm và phát triển các giải pháp sử dụng các công nghệ đột phá, để cải thiện và tăng tốc các quy trình, hỗ trợ nhân viên trong công việc. Nó được thành lập vào tháng 10 năm 2018, đã đầu tư vào công nghệ sản xuất đắp bù (AM) của Stratasys và mua một chiếc Fortus 450mc để phát triển các giải pháp sáng tạo nhằm cải thiện quy trình làm việc cho công nhân của họ.

Ngoài việc sản xuất các thành phần đắp bù một cách nhanh chóng với giá trị gia tăng, các chức năng trước đây không thể đạt được với sản xuất thông thường giờ đây có thể được thực hiện.

Ngoài ra, Stratasys cũng cung cấp các vật liệu AM như ABS-ESD7 tuân thủ các tiêu chuẩn ESD của Châu Âu và cho phép in 3D đáng tin cậy, có thể lặp lại hàng ngày.

Ngày nay, Phòng thí nghiệm Đổi mới có đồ đạc lắp ráp in 3D, khay và dụng cụ kẹp robot. Benjamin Haller, Kỹ sư dự án công nghệ đột phá tại Tập đoàn công nghiệp kỹ thuật số Siemens cho biết, AM có nhiều lợi thế so với các phương pháp thông thường. Bộ kẹp robot có thể được thiết kế nhỏ gọn và các ứng dụng như kênh chân không phức tạp có thể được thực hiện. Am cũng cho phép in các cấu trúc linh hoạt.

Với hoạt động kinh doanh hàng ngày của MF-K được nhấn mạnh bằng việc sản xuất một phương sai sản phẩm cao với số lượng nhỏ, việc sử dụng các giải pháp Stratasys AM của Siemens chắc chắn đã cải thiện năng suất đáng kể.

Liên hệ chúng tôi qua email vn.info@creatz3d.com hoặc số điện thoại +84 28 62 838244 để tìm hiểu thêm về công nghệ in 3D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *