Download Contact us

Hệ Thống XJET Carmel AM

Mức độ chi tiết chưa từng có, bề mặt hoàn thiện và độ chính xác

Sử dụng công nghệ NanoParticle Jetting ™ (NPJ) của XJet, hệ thống XJet Carmel 1400 và XJet Carmel 700 AM cung cấp tính linh hoạt thiết kế không giới hạn, tính chất vật lý và hình học vô song và tính đơn giản và an toàn vận hành chưa từng có.

Với vật liệu xây dựng và hỗ trợ được chế tạo đồng thời, việc loại bỏ hỗ trợ đặc biệt dễ dàng.

Hệ thống XJET Carmel có thể được điều khiển thông qua giao diện màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng, cung cấp một cái nhìn thoáng qua về tình trạng sản xuất trong khi hỗ trợ giám sát từ xa qua một ứng dụng di động.