Download Contact us

Hệ Thống XJET Carmel AM (Gốm)

Tối ưu chi tiết đến hoàn hảo, bề mặt hoàn thiện và chính xác
Tận dụng sự xáo trộn công nghệ NanoParticle Jetting ™ (NPJ) của XJet, các hệ thống XJet Carmel 1400 và XJet Carmel 700 AM cung cấp tính linh hoạt cho thiết kế không giới hạn, tính năng hình học và vật lý được tối ưu, đi cùng với sự đơn giản và tính an toàn trong hoạt động.
Vật liệu chính và vật liệu hỗ trợ được sử dụng đồng thời, việc loại bỏ vật liệu hỗ trợ sau khi in rất dễ dàng.
Hệ thống XJET Carmel có thể được kiểm soát thông qua giao diện người dùng thân thiện, qua màn hình cảm ứng cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng sản xuất – hỗ trợ giám sát từ xa qua ứng dụng di động.