Download Contact us

Máy In 3D Stratasys Objet Eden 260VS

Định Nghĩa Lại Trải Nghiệm In 3D Của Bạn

Lần đầu tiên giới thiệu máy in 3D được trang bị hỗ trợ giúp hòa tan vật liệu hỗ trợ và dễ dàng vệ sinh. Cho phép bạn tạo ra những mô hình thiết kế điên rồ nhất mà không phải lo lắng về độ chính xác và thời gian xử lý các vật liệu hỗ trợ