Download Contact us

Máy In 3D Stratasys Objet Connex3

Xây Dựng Thế Giới Của Bạn Trong Màu Sắc Công Nghệ

Lần đầu tiên được giới thiệu máy in 3D Stratasys PolyJet với khả năng in 3D đa màu và đa nguyên liệu. Với khả năng kết hợp tính thẩm mỹ đầy màu sắc vào các cải tiến, hãy tiếp tục với trò chơi thiết kế của bạn với Máy in 3D Objet Connex3.