Download Contact us

Stratasys J850 Pro

HƠN CẢ SỰ CƠ BẢN

Tìm hiểu về Stratasys J850 Pro thuộc J8 Series.

Xác minh nguyên mẫu, hiệu suất chức năng và kiểm tra thiết kế là những thách thức mỗi ngày mà các nhà thiết kế và kĩ sư đối mặt khi làm việc.

Là một giải pháp end-to-end duy nhất để tạo mẫu với hình thức, độ vừa vặn và chức năng, J850 Pro đáp ứng nhu cầu của các kỹ sư thiết kế ở tất cả các giai đoạn phát triển sản phẩm.
J850 Pro là giải pháp giảm chi phí hoàn hảo cho các ứng dụng kỹ thuật và tạo mẫu nhanh với nhiều năng lực và đa vật liệu.