Download Contact us

Máy In 3D Stratasys J735 và J750

Dẫn đầu sản xuất những sản phẩm chất lượng và thẩm mỹ

In cùng lúc nhiều loại vật liệu cũng như về màu sắc và tính chất với máy in 3D Stratasys J735 và J750 3D.

Bao gồm 6 loại vật liệu và phổ màu đến 500.000 kết hợp màu, máy in Stratasys J735 và J750 3D cho phép bạn mô phỏng chính xác mong muốn của các sản phẩm in 3D của bạn.