Download Contact us

Stratasys J5 DentaJet

Load one tray
and walk away.

Bổ sung mới nhất cho chuỗi Stratasys Dental, J5 DentaJet cho phép bạn tạo nhiều mẫu hơn trong một lần in với khay in 360 ° năng suất cao để sản xuất số lượng lớn.

Giảm chi phí bằng cách in các vật liệu hỗn hợp trong một khay duy nhất và bạn hoàn toàn có thể vận hành nó mà không cần sự giám sát nào cả.

Đạt được việc in các mô hình đầy đủ màu sắc thực tế với độ chính xác và độ chân thực như mong đợi của hệ thống Stratasys PolyJet mà không ảnh hưởng đến độ chính xác của từng bệnh nhân.