Download Contact us

Stratasys J35 Pro

Đáp ứng nhu cầu chính xác của bạn

Đến với Stratasys J35 Pro – giải pháp in 3D PolyJet chi phí thấp phù hợp với môi trường văn phòng diện tích nhỏ với khả năng in đa vật liệu theo thang độ màu xám cho các thiết kế chức năng hoặc mô hình hóa ý tưởng, bao gồm khả năng in hiện đại.

Giải pháp tất cả trong một hỗ trợ các nhu cầu thiết kế và kỹ thuật khác nhau trong các giai đoạn thực hiện của chu kỳ phát triển sản phẩm, vốn gặp đầy thách thức.

Hợp lý hóa quy trình thiết kế tổng thể với hệ sinh thái đầy đủ các công cụ hỗ trợ công việc, bao gồm nền tảng kết nối đám mây, tính năng in đơn giản chỉ với cái nhấp chuột (Keyshot), v.v.

.