Download Contact us

Máy in 3D Stratasys Fortus Series

Tăng cường sức mạnh công nghiệp của bạn

Máy in 3D Stratasys Fortus Series là những đổi mới công nghiệp đáng tin cậy đảm bảo các thành phần in 3D của nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật, với tốc độ, độ chính xác và sức mạnh cao.

 

Danh mục: