Download Contact us

Máy in 3D Stratasys Dimension SST1200es

Độ bền cao, tiếp kiệm chi phí

Máy in 3D 1200es sử dụng 9 màu sắc của vật liệu ABSplus ở một mức giá phải chăng, với sự lựa chọn bổ sung của một vật liệu hỗ trợ hòa tan hoặc ly khai. Với khả năng tạo mẫu và thử nghiệm chức năng, hiện tại có phương pháp sản xuất mới để đáp ứng nhu cầu của bạn.