Download Contact us

Máy in 3D kim loại Sisma MySint300

Lớn Hơn Và Tốt Hơn

Giới thiệu sản phẩm mới từ SISMA tiếp theo để gia nhập loạt máy in 3D được cung cấp bởi công ty, MySint300 có khả năng tăng khối lượng xây dựng và được thiết kế để đảm bảo độ tin cậy cao nhất trong việc sản xuất hàng loạt cỡ nhỏ và vừa .