Download Contact us

Máy In 3D Kim Loại Sisma MySint100

Xác định lại quá trình tạo đối tượng

Với các hệ thống sản xuất phụ gia SISMA sử dụng công nghệ Laser Metal Fusion đã được cấp bằng sáng chế, MySint100 có thể đạt được các vật thể kim loại in 3D chính xác và công phu chính xác như bạn hình dung. Đổi mới này sử dụng công nghệ in 3D kim loại hiện đại để đơn giản hóa và rút ngắn toàn bộ quá trình tạo đối tượng, do đó tối ưu hóa sản xuất.