Download Contact us

Máy In 3D FDM MakerBot METHOD X

In 3D vật liệu ABS với buồng nhiệt 100 ° C.

Máy in 3D METHOD X của MakerBot tận dụng những tinh túy từ sáng chế của Stratasys – nhà tiên phong trong ngành công nghiệp in 3D, bao gồm các thành phần chất lượng cao như buồng nhiệt được làm nóng 100°C, vật liệu support có thể hòa tan và khay vật liệu kín.

In các bộ phận sử dụng cuối cùng của ABS thực sự chính xác, theo tiêu chuẩn sản xuất, với một phần chi phí sản xuất truyền thống.