Download Contact us

DWS 028J

Định nghĩa căn bản của in 3D cho đồ trang sức.

DW 028J là một hệ thống in 3D đáng tin cậy, tốc độ nhanh, độ chính xác cao để sản xuất nhanh, được phát triển đặc biệt cho phép các xưởng trang sức vừa và nhỏ sản xuất các mẫu chất lượng cao, không giới hạn về hình dạng hoặc độ phức tạp hình học.

  • Lên đến 80 mẫu mỗi ngày cho mẫu DW 028J và DW 028JE
  • Lên đến 150 mẫu mỗi ngày cho mẫu DW 028J Plus