Download Contact us

Desktop Metal Studio System

Giải pháp công nghệ đầu cuối

Hệ thống Studio từ Desktop Metal là một giải pháp ba phần tự động hóa in 3D kim loại. Tích hợp chặt chẽ thông qua phần mềm dựa trên đám mây của Desktop Metal, nó cung cấp một quy trình làm việc liền mạch để in các bộ phận kim loại phức tạp trong nhà, từ tệp kỹ thuật số đến phần thiêu kết.