Download Contact us

C900 FLEX

Công nghệ in 3D thế hệ mới

C900 FLEX là một máy in 3D gốm sứ được phát triển bởi 3DCeram để tạo ra các sản phẩm gốm sứ tốt với chất lượng in vô cùng lớn và có các đặc tính giống như các sản phẩm được sản xuất thông thường.

Các thành phần được thực hiện bởi C900 FLEX có mức độ đồng nhất tốt hơn khi nung, mật độ vật liệu nung cao hơn, khả năng chống chịu tốt hơn với chi tiết đã hoàn thiện và kiểm soát chính xác hơn các thay đổi về kích thước của chi tiết trong quá trình nung.