Download Contact us

Máy In 3D Kim Loại ARCAM Q20plus

Tương lai của sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ

ARCAM Q20plus là một máy kim loại 3D thế hệ mới sử dụng EBM được thiết kế đặc biệt cho việc sản xuất các thành phần hàng không vũ trụ hiệu quả về chi phí. Điều này bao gồm các sản phẩm như cánh tuabin, cấu kiện khung máy bay cấu trúc và nhiều hơn nữa.

Đối với mô hình này, phong bì xây dựng được thiết kế để xây dựng các thành phần lớn cũng như xếp chồng tối ưu các chi tiết nhỏ hơn. Giống như ARCAM Q10plus, nội thất buồng xây dựng cũng được phát triển cho vật liệu 3D kim loại dễ dàng và xử lý bột và thời gian quay nhanh.