Download Contact us

In 3D Kim Loại ARCAM Q10plus

Tương lai của sản xuất cấy ghép

ARCAM Q10plus là máy EBM 3D kim loại thế hệ mới được thiết kế đặc biệt cho việc sản xuất cấy ghép chỉnh hình hiệu quả về chi phí.

Kích thước của khu vực xây dựng được thiết kế để cho phép xếp chồng tối ưu các loại cấy ghép phổ biến trong khi nội thất buồng xây dựng được phát triển để tạo điều kiện dễ dàng xử lý bột kim loại 3D và thời gian quay nhanh