Download Contact us

ARCAM A2X

Pushing Boundaries

ARCAM A2X là một máy EBM được thiết kế để xử lý các hợp kim titan cũng như các vật liệu đòi hỏi nhiệt độ quá trình cao như titan aluminide và Inconel. Điều này làm cho nó phù hợp để sử dụng trong sản xuất và vật liệu cho nghiên cứu và phát triển. Như vậy, nó được sử dụng tại các trường đại học và viện nghiên cứu quan trọng trên toàn thế giới.

Hệ thống ARCAM A2X cũng được thiết kế để sản xuất các bộ phận chức năng trong các ngành công nghiệp chung cho nhiều loại vật liệu và đặc biệt trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, làm cho nó trở thành một hệ thống in 3D kim loại hiệu suất cao.