MÁY IN 3D FDM

Các máy in 3D Fused Deposition Modeling (FDM) tích hợp các bộ phận theo từng lớp từ dưới lên bằng cách nung nóng và ép đùn các sợi nhiệt dẻo. Chúng lý tưởng cho việc tạo mẫu nhanh và sản xuất các bộ phận trong đó ổn định lâu dài, độ bền và khả năng chịu nhiệt là rất quan trọng. Công nghệ FDM làm cho nó có thể sản xuất các bộ phận của hình học phức tạp và in các phần ổn định theo kích thước, với độ chính xác và lặp lại tốt nhất của bất kỳ công nghệ in 3D nào.