Hệ Thống XJET NPJ AM

Công nghệ NanoParticle Jetting cấp bằng sáng chế của XJET hoạt động với tính dễ sử dụng và linh hoạt của công nghệ phun, để sản xuất các bộ phận bằng kim loại có hình dạng phức tạp. Công nghệ này sử dụng máy phun tia nano để tạo ra chi tiết trước khi chi tiết đó được thiêu kết, tiếp đó là việc loại bỏ vật liệu hỗ trợ.