Hệ Thống Desktop Metal

Desktop Metal AM System bao gồm hai hệ thống in 3D kim loại được nhắm vào hai nhóm cụ thể – Hệ thống Studio cho các hoạt động sản xuất nhỏ trong nhà và Hệ thống sản xuất dành cho nhà sản xuất và sản xuất hàng loạt.

Được thiết kế như một giải pháp end-to-end, hệ thống Studio in các bộ phận kim loại phức tạp trong nhà với một mức giá chi phí-hiệu quả. Bằng cách sử dụng công nghệ lắng đọng kim loại ràng buộc (BMD), các bộ phận kim loại được in có giá thành rẻ gấp 10 lần so với các hệ thống dựa trên laser khác.

Hệ thống sản xuất cung cấp tốc độ, chất lượng và chi phí mỗi phần có thể cạnh tranh với các quy trình thông thường và in 3D trên dây chuyền sản xuất có thể mở rộng cho các ngành khác nhau. Sử dụng công nghệ Single Pass Jetting (SPJ), nó nhanh hơn 100 lần so với các hệ thống dựa trên laser, chạy với chi phí thấp bằng bột MIM, và là cách nhanh nhất để sản xuất các bộ phận kim loại phức tạp với công cụ zero.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.