XJET NPJ AM System (Ceramic)

Công nghệ NanoParticle Jetting của XJET đã được cấp bằng sáng chế, hoạt động dễ dàng và tính linh hoạt của công nghệ in phun để tạo ra các bộ phận bằng gốm có dạng hình học phức tạp. Công nghệ này sử dụng máy phun tia nano để tạo vật lên trước khi phần đó được thiêu kết, sau đó là việc loại bỏ vật liệu hỗ trợ.