3DCeram SLA 3D printer

Máy in 3D 3DCeram SLA hoàn hảo cho việc sản xuất các bộ phận chức năng độc đáo hoặc các bộ phận sản xuất nhỏ.
Với các bộ phận in có các tính chất giống như các sản phẩm được chế tạo bằng các quy trình thông thường như gia công, phun, vv, chúng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm y sinh học, hàng không, hàng không, đồ trang sức sang trọng và ngành đồng hồ.