Hệ thống phần mềm Materialise

Thương hiệu phần mềm máy in 3D cho thiết kế của bạn tại Singapore

Creatz3D đã hợp tác với Materialise cho các giải pháp phần mềm Prototyping của họ bao gồm 3-matic, Magics Reporting và Mimics Innovation Suite để giúp tăng hiệu quả kinh doanh của khách hàng cho tạo mẫu 3D, tối ưu hóa thiết kế, sản xuất, quản lý tài khoản, trích dẫn và kiểm soát chất lượng cho sản xuất phụ gia Việt Nam.

Cung cấp mức độ tham gia mới trong in 3D, không có lựa chọn nào tốt hơn cho phần mềm sản xuất phụ gia đáng tin cậy, toàn diện hơn Materialise ở Việt Nam. Các giải pháp phần mềm phụ gia hóa có liên quan đến nhiều thị trường và ngành công nghiệp khác nhau như ô tô, y tế, kiến trúc, nghệ thuật và thời trang, hàng tiêu dùng và nhiều hơn nữa.