PPSF/PPSU

Các chi tiết in 3D chịu nhiệt và vô trùng

Với những chi tiết in 3D cần chịu nhiệt cao và tiếp xúc với các hóa chất, công nghệ FDM làm việc với nhựa nhiệt dẻo PPSF/PPSU chất lượng cao.

Hãy sản xuất những nguyên mẫu ô tô chi tiết, những thiết bị y tế vô trùng, và những dụng cụ ứng dụng trong nhà đòi hỏi cao với vật liệu PPSF/PPSU và công nghệ in 3D FDM,.

Creatz3D Việt Nam - Máy In 3D Hàng Đầu Từ Mỹ

In 3D với PPSF/PPSU

PPSF/PPSU có khả năng chịu nhiệt cao nhất trong tất cả vật liệu nhựa nhiệt dẻo FDM, độ bền cơ học tốt cùng khả năng chống dầu và dung môi. Bên cạnh còn có thể vô trùng bằng tia gamma, EtO hay phương pháp hấp nhiệt.

Các máy in 3D Fortus 380mc/450mc và 900mc có thể tạo ra những vật liệu mang những đặc tính nổi trội này, từ đó giúp bạn phát triển sản phẩm nhanh hơn, kiểm tra kỹ lưỡng hơn và giảm rủi ro đáng kể. PPSF/PPSU có thể làm việc với vật liệu hỗ trợ dễ dàng tháo bỏ.

PPSF/PPSU Spec Sheet

PPSF PPSU Spec Sheet

Hãy kiểm nghiệm nhựng đặc tính cơ học, nhiệt học, điện tử, và khả năng chống chọi môi trường cùng nhiều đặc tính khác của PPSF/PPSU.

Liên hệ