Vật liệu Kỹ thuật số

In 3D với hàng trăm loại vật liệu composite

Hàng trăm loại vật liệu kỹ thuật số đem lại một loạt các tính chất vật lí và tông màu sắc khác nhau. In phun 2 loại vật liệu cùng lúc đã có thể tạo ra 14 đặc tính vật liệu khác nhau trên cùng một sản phẩm in 3D. Vậy mà hệ thống PolyJet của chúng tôi có thể in phun một lúc đến 3 loại vật liệu. Tăng sự lựa chọn cho bạn đến cấp số nhân!

Vật liệu Kỹ thuật số giúp bạn đem thiết kế vào cuộc sống thực tiễn và tạo nên những nguyên mẫu thật chính xác nhanh hơn bao giờ hết.

Creatz3D Việt Nam - Máy In 3D Hàng Đầu Từ Mỹ

In 3D với Vật liệu Kỹ thuật số

Máy in 3D  PolyJet chọn lọc cho phép bạn chế tạo Vật liệu Kỹ thuật số – vật liệu composite với tính trực quan và tính chất cơ học được xác định trước. Vật liệu Kỹ thuật số được chế tạo ngay trong máy in 3D, khi hai hoặc ba loại nhựa cơ sở PolyJet được kết hợp trong nồng độ và cấu trúc đặc biệt để cung cấp các đặc tính mong muốn.

Mỗi Vật liệu Kỹ thuật số đều được dựa trên một trong hàng trăm sự kết hợp của các loại nhựa cơ sở PolyJet của chúng tôi. Một nguyên mẫu đơn được in 3D với hệ thống Connex3 tiên tiến của chúng tôi có thể chứa đến 82 đặc tính vật liệu riêng biệt trong một lần in xây dựng duy nhất. Bạn có thể mô phỏng các sản phẩm có tính đàn hồi hay cao su bằng cách tạo ra Vật liệu Kỹ thuật số với quy mô đầy đủ Shore scale A bao gồm: Shore 27, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 85 and 95. Với Vật liệu Kỹ thuật số, bạn cũng có thể mô phỏng nhựa tiêu chuẩn như ABS sản xuất cấp.

Loại bỏ vật liệu hỗ trợ dễ dàng

Làm việc hiệu quả và tự do thỏa thích thiết kế là những điều tuyệt vời mà vật liệu hỗ trợ có tính hòa tan đem lại khi nó được loại bỏ dễ dàng trong ngay cả chi tiết sản phẩm phức tạp nhất và có lỗ hổng nhỏ và sâu nhất. Vật liệu hỗ trợ hòa tan (SUP706) loại bỏ phương pháp thủ công và tăng cường loại bỏ tùy ý hay bằng WaterJet. Vật liệu này tương thích tất cả các vật liệu PolyJet (trừ dụng cụ trợ thính và nha khoa) và có thể làm việc với tất cả hệ thống máy Connex1, Connex2 và Connex3.

Liên hệ