PC

Xây dựng mẫu rắn chắc với nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật

Công cụ tức thì, xây dựng để tổn tại. Bằng cách chế tạo các chi tiết bằng vật liệu polycarbonate (PC), công nghệ FDM cho phép các kỹ sư và nhà thiết kế kết hôn với tốc độ và sự nhanh nhẹn của in 3D với độ tin cậy của ngành nhựa nhiệt dẻo được sử dụng rộng rãi nhất.

Với Công nghệ FDM đáng tin cậy sản xuất các chi tiết vật liệu PC cứng chắc trong nhà, các nhà sản xuất máy móc tự động, thiết bị thương mại và các ngành công nghiệp khác có được sự nhanh nhẹn để nắm bắt nhiều cơ hội hơn.

Creatz3D Việt Nam - Máy In 3D Hàng Đầu Từ Mỹ

In 3D với nhựa nhiệt dẻo PC

PC và công nghệ FDM sản xuất các nguyên mẫu chức năng, công cụ và thành phẩm cuối cùng trong cùng vật liệu kỹ thuật giống nhau và bền vững. Cường độ cao và độ bền uốn của PC giúp nó trở nên lý tưởng cho những nhu cầu tạo mẫu, dụng cụ và đồ gá lắp, và mô hình uốn kim loại và composite. Sản xuất số lượng thấp và theo tuỳ chỉnh đã trở nên khả thi, và kiểm nghiệm đem lại sự tự tin hơn.

Vật liệu PC có thể dùng cho máy Fortus 380mc/Fortus450mc máy Fortus 900mc trong Dòng máy Production. Thời gian in tự động tối đa có thể tìm thấy ở gói Xtend 500 Fortus Plus cho hệ thống phù hợp.

PC Spec Sheet

PC Spec Sheet

Hãy kiểm nghiệm những đặc tính cơ học, nhiệt học, và hóa học ấn tượng của PC.

Liên hệ