PC-ISO

Tạo nên các sản phẩm tương thích sinh học với sức mạnh vượt trội

PC-ISO là loại nhựa nhiệt dẻo tương thích sinh học giúp các nhà kỹ sư và thiết kế, trong ngành y tế, dược phẩm và đóng gói thực phẩm, in 3D các mô hình kế hoạch phẫu thuật cứng và chịu nhiệt, dụng cụ và khuôn gá trực tiếp từ dữ liệu CAD.

Creatz3D Việt Nam - Máy In 3D Hàng Đầu Từ Mỹ

In 3D với PC-ISO

PC-ISO là loại vật liệu kỹ thuật cứng chịu nhiệt được sử dụng phổ biến trong ngành đóng gói thực phẩm và dược phẩm và các dịch vụ sản xuất y tế. Đây là loại vật liệu tương thích sinh học, được khử trùng bằng tia gamma và EtO, và đạt tiêu chuẩn ISO 10993 và USP Class VI.

PC-ISO làm việc được với các vật liệu hỗ trợ hòa tan. PC-ISO sử dụng cho máy Fortus 380mc/450mc và máy Fortus 900mc trong Dòng máy in 3D Production.

PC-ISO Spec Sheet

PC ISO Spec Sheet

Xem các đặc tính kỹ thuật, nhiệt học, điện tử và đặc tính khác của PC-ISO.

Liên hệ