ABS-M30

Các chi tiết in 3D vô trùng và tương thích sinh học

ABS-M30i là một vật liệu in 3D tương thích sinh học cho phép các nhà kỹ sư và thiết kế, trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, và đóng gói thực phẩm, sản xuất mô hình kế hoạch phẫu thuật, dụng cụ và đồ đạc trong nhà, trực tiếp từ dữ liệu CAD.

Creatz3D Việt Nam - Vật Liệu In 3D Cao Cấp

In 3D với ABS-M30i

ABS-M30i làm việc với công nghệ FDM để chế tạo các nguyên mẫu chức năng, công cụ và các bộ phận sản xuất có thể được gamma hay tiệt trùng EtO. Nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật này có độ bền cơ học tốt và phù hợp với tiêu chuẩn ISO 10.993 và USP Lớp VI .

Công nghệ FDM cung cấp các vật liệu hỗ trợ hòa tan cho ABS-M30i, từ đó các phần hỗ trợ được loại bỏ dễ dàng và nhanh chóng mà không cần dùng phương pháp thủ công. ABS-M30i sử dụng cho máy Fortus 380mc/450mc và máy Fortus 900mc trong Dòng máy in 3D Production.

ABS-M30i Spec Sheet

ABS M30i Spec Sheet

Hãy kiểm nghiệm những đặc tính cơ học, nhiệt học, và hóa học ấn tượng của ABS-M30i.

Liên hệ