Ngành Công Nghiệp

Cùng tìm hiểu tại sao máy in 3D được sử dụng ở khắp mọi nơi

Công nghệ in 3D của Stratasys đang thách thức hiện trạng sản xuất, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và thậm chí ngoài vũ trụ.
Cùng tìm hiểu làm thế nào công nghệ in 3D Polyjet và FDM có thể giúp bạn suy nghỉ nhanh hơn, sáng tạo hơn, và mở rộng tầm nhìn.