Tùy Chọn Hàng Trăm Loại Vật liệu In 3D

Vật liệu in 3D Polyjet photopolymers được dùng trên các dòng máy của Stratasys sử dụng công nghệ in 3D Polyjet mang đến sản phẩm có độ chi tiết cao và những đặc tính tính mà bạn mong muốn.

Với nhiều tùy chọn vật liệu ấn tượng, các mô hình in 3D mang nhiều đặc tính của vật liệu. Công nghệ vật liệu kỹ thuật số PolyJet có thể trộn 2-3 loại nhựa gốc để tạo ra hơn 1.000 vật liệu composite với các đặc tính cụ thể và có thể dự đoán được.

Vật liệu PolyJet cũng mở rộng khả năng tưởng tượng của bạn cho nguyên mẫu của chủ nghĩa hiện thực sản phẩm cuối cùng đặc biệt. Mong đợi một loạt các màu sắc, mờ, giá trị Shore A và các tài sản khác sẽ ấn tượng đáp ứng nhu cầu của bạn.

Tìm hiểu thêm về polyjet

Materials