Vật Liệu Cho Máy In 3D Nhựa

Các công ty ở Việt Nam có thể chọn từ một loạt các vật liệu in 3D để sản xuất các bộ phận sản xuất, có khả năng chịu lực cao với công nghệ FDM, hoặc các bộ phận chất lượng cao kết hợp nhiều màu sắc với công nghệ Polyjet.

Stratasys FDM Thermoplastic
Stratasys Polyjet Photopolymer Resin
MakerBot Materials cho METHOD X
DWS Resins