Ứng Dụng Y Tế

Thúc đẩy lĩnh vực y tế với in 3D

Tính linh hoạt của công nghệ in 3D có nghĩa là in 3D có thể được sử dụng hiệu quả trong một số lĩnh vực trong lĩnh vực y tế, từ sản xuất thiết bị y tế để làm hướng dẫn phẫu thuật. Bằng cách tích hợp công nghệ tiên tiến như vậy vào quy trình làm việc y tế, công nghệ in 3D có thể cải thiện chất lượng, hiệu quả và hiệu quả của các quy trình này.

Hợp tác với các học viên y tế và các nhà giáo dục cho các ứng dụng in 3D có thể được thực hiện thông qua bộ phận y tế Creatz3D của chúng tôi, nơi chúng tôi cung cấp các giải pháp 3D cho các ứng dụng y tế và giáo dục khác nhau.

Liên Hệ Tư Vấn Ứng Dụng

Ứng Dụng

Sản Xuất Thiết Bị Y Tế

In 3D là cực kỳ hữu ích cho việc sản xuất các thiết bị y tế, đặc biệt là cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM). Bằng cách tích hợp in 3D vào quy trình làm việc, nhà sản xuất có thể hưởng lợi bằng cách đưa thiết kế kỹ thuật số vào thực tế vật lý, xác thực thiết kế trước khi thực hiện các công cụ, giảm chi phí phát triển tổng thể và cho phép sản phẩm đạt được thị trường nhanh hơn. Điều này đặc biệt hữu ích cho các lĩnh vực thiết kế, R & D và phát triển sản phẩm.

Mẫu Giáo Dục

Công nghệ in 3D cho phép các học viên y tế tạo ra các mô hình sinh học tương thích với mục đích giao tiếp và sử dụng như các thiết bị trợ giúp giáo dục và mô phỏng phẫu thuật. Như vậy, các mô hình sinh học in 3D có thể được sử dụng bởi các chuyên gia y tế và các nhà giáo dục như hỗ trợ giáo dục trong quá trình đào tạo y tế, do đó tối ưu hóa việc giảng dạy dựa trên bệnh lý.

Mẫu Y Sinh Học

Công nghệ in 3D cũng có thể được sử dụng để tránh các biến chứng, bất ngờ tiềm ẩn hoặc các thủ tục khắc phục trong tương lai khi tạo mô hình sinh học bằng cách in 3D mô hình y tế cụ thể cho từng bệnh nhân có thể phản ánh chính xác bệnh nhân cụ thể và do đó bổ sung cho các đánh giá và lập kế hoạch trước phẫu thuật. Các mô hình cũng có thể đồng thời hoạt động như một trợ giúp truyền thông cho sự đồng ý của bệnh nhân được thông báo thực sự và sự tự tin của thân nhân của bệnh nhân.

Phẫu Thuật

Công nghệ in 3D cũng có thể được sử dụng để sản xuất các hướng dẫn phẫu thuật. Bằng cách in 3D hướng dẫn phẫu thuật kỹ thuật số được lên kế hoạch trước, bạn có thể dễ dàng làm thủ thuật phẫu thuật phức tạp, giảm thời gian phẫu thuật và đẩy nhanh quá trình hồi phục bệnh nhân thông qua việc sử dụng các dụng cụ và thiết bị được chuẩn bị tốt hơn.