Hàng Tiêu Dùng & Chi Tiết Sản Xuất

Tối ưu hóa sản xuất các bộ phận sử dụng cuối cùng

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho sản xuất thử nghiệm, cầu nối để sản xuất, sản xuất đầy đủ và thay thế các bộ phận hết tuổi thọ bằng cách sử dụng in 3D cho sản xuất số lượng thấp. Công nghệ FDM của Stratasys đảm bảo rằng các bộ phận sản xuất được phân phối với độ bền, độ ổn định và độ lặp lại hiệu quả.

Liên hệ chúng tôi

Ứng dụng

Sàn Xuất Thử Nghiệm

Với in 3D, bạn có thể xác nhận các thiết kế và quy trình sản phẩm mới được tìm thấy trong các ngành sản xuất hàng loạt với chi phí sản xuất và phát triển thấp hơn và đạt được hiệu quả cao hơn trong hoạt động sản xuất. Điều này không giống như phương pháp sản xuất truyền thống, nơi việc lặp lại sự tinh tế và sản xuất thiết kế có thể tốn kém.

Sản Xuất Chi Tiết Cầu Nối Để Kiểm Tra Thiết Kế

Nhận hàng hóa từ cầu nối đến sản xuất trước khi sử dụng công cụ cứng để sản xuất quy mô lớn hoặc sử dụng các bộ phận sản xuất in 3D trong khi chờ khuôn ép thực tế của bạn. Máy in 3D FDM mà chúng tôi thực hiện hỗ trợ khối lượng thấp các sản phẩm như vậy để có lợi thế về xác thực thị trường càng sớm càng tốt.

Công nghệ FDM không đòi hỏi phải có công cụ, do đó các sản phẩm có thể được xây dựng trong vài giờ với các nhà sản xuất có thể đánh giá thiết kế sản phẩm hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí. Việc sử dụng các bộ phận sản xuất đã hoàn thành cũng có thể được sử dụng cho các chiến dịch tiếp thị và bán hàng kinh doanh ..

Tối ưu hóa sản xuất các chi tiết lắp ráp nhẹ và chi tiết lắp ráp con

Các sản phẩm tự động của bộ phận lắp ráp sản phẩm nhẹ và bộ phận sub assembly có thể giúp bạn đạt được lợi ích tương tự như tiện ích máy bay in 3D của Airbus bằng cách thực hiện quản lý nhiều nhà cung cấp và số bộ phận với máy in 3D Stratasys FDM để tăng tính linh hoạt của chuỗi cung ứng.


Giảm chi phí đầu tư vào vòng đời sản xuất

Mở rộng vòng đời sản phẩm của bạn và gia công với máy in 3D FDM và sản xuất phụ tùng thay thế mà không yêu cầu bất kỳ hàng tồn kho vật lý hoặc đầu tư tốn kém nào trong việc bảo trì dụng cụ.