MÁY IN 3D NHỰA CỦA STRATASYS

Đổi mới và đạt được hiệu quả với các máy in 3D nhựa hàng đầu trong ngành của chúng tôi, cho phép bạn đáp ứng nhu cầu ứng dụng mong muốn của mình thông qua các công nghệ FDM hoặc các công nghệ Polyjet.

Máy in 3D FDM có thể xử lý vật liệu cấp sản xuất để tạo các bộ phận chức năng trực tiếp từ dữ liệu số, làm cho chúng trở thành giải pháp hoàn hảo cho nhựa nhiệt dẻo ổn định với hình dạng phức tạp và các bộ phận chính xác trong môi trường xung quanh.

Tạo ra các sản phẩm photopolymer mong muốn với máy in 3D PolyJet với tốc độ nhanh hơn máy in 3D FDM, và đạt được tính thẩm mỹ sản phẩm cuối cùng của nhiều màu sắc với sự hoàn thiện mượt mà và chi tiết cho các ứng dụng tạo mẫu và sản xuất của bạn.