Tiết kiệm thời gian. Tiết kiệm chi phí.

Quy trình sản xuất được sắp xếp hợp lý với việc sử dụng các thiết bị kiểm tra in 3D FDM như dụng cụ CMM và thiết bị kiểm tra go-no-go vì chúng sản xuất nhanh hơn và ít tốn kém hơn so với gia công truyền thống.

Do đó, nhiều công cụ kiểm tra có thể được sản xuất để sử dụng trên sàn cửa hàng, nâng cao quy trình chất lượng tổng thể.

DOWNLOAD FDM PDF LIÊN HỆ

In 3D FDM so với phương pháp sản xuất truyền thống

Các bộ phận được sản xuất bằng công nghệ in 3D FDM đem đến một số lợi thế vượt trội so với bộ phận được sản xuất bằng phương pháp truyền thống

LIÊN HỆ ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ FDM