CÔNG NGHỆ IN 3D NHỰA

Khám phá những công nghệ in 3D hàng đầu của Stratasys. Với công nghệ độc quyền FDM được cấp bằng sáng chế  và các công nghệ PolyJet dựa trên công nghệ in phun.

Fused Deposition Modeling (FDM)

Bạn hoàn toàn có thể tạo các mẫu chức năng với nhựa nhiệt dẻo cấp sản xuất như ABS hay PC, và những mẫu chức năng cao cấp có thể chịu được nhiệt độ, hóa chất và tính cơ học. Các nguyên mẫu vững chắc và thiết bị kiểm tra tùy chỉnh sẽ giúp bạn đưa đột phá năng lên một tầm cao mới.

Polyjet

Với khả năng in rất nhiều loại vật liệu lên cùng một sản phẩm in 3D, và vật liệu Rubber-like (cao su) trong nhiều màu sắc Shore, bạn có thể tự do thỏa thích thử nghiệm những mẫu vật sinh động, thực tế.