Vật Liệu Công Nghệ ARCAM EBM

Vật liệu máy in 3D kim loại SISMA mô tả rõ nét những đặc tính như chống mài mòn, độ cứng cao, tương thích sinh học tốt và cơ tính cao. Sản phẩm in từ vật liệu ARCAM được sử dụng trong một số ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ, tương thích y học và một số ngành công nghiệp khác.