Vật liệu in 3D kim loại

Máy in 3D kim loại hoạt động với nhiều loại bột kim loại có tính chất cơ học tốt như khả năng chống các yếu tố khác nhau và khả năng tương thích sinh học. Các vật liệu làm cho kim loại 3D in ấn một lựa chọn linh hoạt để sản xuất các thành phần kim loại hoặc các sản phẩm đáp ứng trình độ công nghiệp nghiêm ngặt.

XJET NPJ cartridge
SISMA LMF powder