Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin

Ứng Dụng Trong Công Nghiệp

In 3D kim loại là công nghệ linh hoạt có thể ứng dụng được cho nhiều mục đích, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và công nghiệp được coi là lĩnh vực chính mà công nghệ in 3D kim loại đã và đang được sử dụng.

Ứng Dụng

Phức Tạp và Đơn Giản Hóa

Công nghệ in 3D kim loại như Công nghệ LMF SISMA có thể làm việc với các vật liệu như thép và đồng để tạo thuận lợi cho việc tạo ra các sản phẩm kim loại với các kênh bên trong và cấu trúc mạng tinh thể cũng như hợp nhất một sản phẩm phức tạp với nhiều bộ phận thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Hiệu Quả và Năng Suất

Nó loại bỏ nhu cầu sản xuất nhỏ lẻ các công cụ, tăng tốc thời gian sản xuất và cho phép tùy chỉnh, làm cho hiệu quả và năng suất cao hơn. Do đó, ngày càng nhiều công ty công nghiệp đang chuyển sang sử dụng máy in 3D kim loại do những lợi ích rõ ràng mà nó mang lại.