MÁY IN 3D KIM LOẠI CÔNG NGHIỆP

Máy in kim loại công nghiệp 3D cho phép các công ty hoạt động hiệu quả hơn nhờ khả năng tạo thành phẩm là các bộ phận kim loại một cách chính xác đến từng chi tiết.

Công nghệ Laser kim loại Fusion của SISMAhạt nano phun của XJET, các giải pháp in ấn 3D công nghiệp của chúng tôi không chỉ đáp ứng đủ điều kiện ngành công nghiệp nghiêm ngặt nhưng kết quả cũng đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất. Việc giảm chi phí và thời gian với in 3D kim loại cho phép bạn tăng mức năng suất kinh doanh của mình.

Sử dụng công nghệ phun hạt nano (NPJ), hệ thống XJET Carmel AM sẽ biến đổi ngành công nghiệp kim loại và gốm sứ AM.

Công nghệ Laser Metal Fusion (LMF) của SISMA  cho phép sản xuất nhanh các mẫu kim loại in 3D hiệu quả và thậm chí cả các bộ phận kim loại đầy đủ chức năng.