MÁY IN 3D KIM LOẠI CÔNG NGHIỆP

Máy in kim loại công nghiệp 3D cho phép các công ty hoạt động hiệu quả hơn nhờ khả năng tạo thành phẩm là các bộ phận kim loại một cách chính xác đến từng chi tiết.

Công nghệ Laser kim loại Fusion của SISMAchùm Electron nóng chảy ARCAMhạt nano phun của XJET hoặc Desktop Metal của Metal Deposition và các công nghệ in Single Pass Jetting 3D, giải pháp in ấn 3D công nghiệp của chúng tôi không chỉ đáp ứng đủ điều kiện ngành công nghiệp nghiêm ngặt nhưng kết quả cũng đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất. Việc giảm chi phí và thời gian với in 3D kim loại cho phép bạn tăng mức năng suất kinh doanh của mình.

Công nghệ Laser Metal Fusion (LMF) của SISMA  cho phép sản xuất nhanh các mẫu kim loại in 3D hiệu quả và thậm chí cả các bộ phận kim loại đầy đủ chức năng.

Máy in 3D bằng kim loại của Electron Beam Melting (EBM) cho phép công nghệ in 3D kim loại đa năng cho các ngành công nghiệp khác nhau.

Sử dụng công nghệ phun hạt nano (NPJ), hệ thống XJET Carmel AM sẽ biến đổi ngành công nghiệp kim loại và gốm sứ AM.

Máy in 3D kim loại hai kim loại của Desktop Metal: Hệ thống Studio và Hệ thống sản xuất  bao gồm toàn bộ vòng đời sản phẩm, làm cho nó có thể đi từ prototyping đến sản xuất hàng loạt.