Công nghệ in 3D kim loại

Các công ty ngày nay đang liên tục tìm kiếm quy trình sản xuất mới hiệu quả hơn, tiếp kiệm chi phí hơn và thời gian cho ra sản phẩm mới nhanh hơn để có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Trong khi in 3D bằng nhựa đã được khoảng gần ba thập kỷ, đã có một sự thay đổi lớn đối với in 3D kim loại trong thập kỷ qua.

Điều này là tất cả để tập trung vào phát hiện phát triển của vật liệu với tốc độ dữ dội, và nhu cầu ngày càng tăng từ các ngành công nghiệp ô tô, quốc phòng, hàng không vũ trụ do sử dụng kim loại đáng kể trong các ngành công nghiệp thương mại.

Dòng máy in 3D kim loại của chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ hiện đại như Laser Metal Fusion và Electron Beam Melting và các dịch vụ tiên tiến mới nhất- NanoParticle Jetting, Metal Metal Deposition và Single Pass Jetting.

Những công nghệ in 3D kim loại này cho phép bạn làm việc với các bộ ứng dụng cụ thể phục vụ cho các yêu cầu kinh doanh khác nhau trong khi đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành.

Laser metal fusion

Công nghệ in 3D kim loại nhanh và hiệu quả có thể sản xuất các bộ phận làm việc cấp công nghiệp và các bộ phận sử dụng cuối cùng.

Electron Beam Melting

Công nghệ in 3D kim loại nhanh và hiệu quả có thể sản xuất các bộ phận làm việc cấp công nghiệp và các bộ phận sử dụng cuối cùng.

NanoParticle Jetting

Công nghệ in 3D kim loại nhanh và hiệu quả có thể sản xuất các bộ phận làm việc cấp công nghiệp và các bộ phận sử dụng cuối cùng.

Bound Metal Deposition

Công nghệ in 3D kim loại nhanh và hiệu quả có thể sản xuất các bộ phận làm việc cấp công nghiệp và các bộ phận sử dụng cuối cùng.

Single Pass Jetting

Công nghệ in 3D kim loại nhanh và hiệu quả có thể sản xuất các bộ phận làm việc cấp công nghiệp và các bộ phận sử dụng cuối cùng.