Vật Liệu Gốm Cho 3DCeram Sinto

Vật liệu in 3D gốm  được CERAMAKER sử dụng có đặc tính cơ học tốt như tính kháng một số nguyên tố cũng như khả năng tương thích sinh học.

Như vậy, các chi tiết được làm từ các vật liệu này rất hữu ích trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không và y tế