Hàng Không Vũ Trụ

Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ đang liên tục tìm cách tối ưu hóa hiệu suất của thiết bị của nó, và in ấn 3D gốm có thể đẩy những ranh giới với tính chất lý hóa kháng và đặc biệt của nó. Sản phẩm gốm thường bị hạn chế trong quy trình sản xuất truyền thống, nhưng công nghệ in 3D bằng gốm như 3DCeram Sinto CERAMAKER và hệ thống Carmel AM của XJET có thể thay đổi điều đó.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Các Ứng Dụng

Tối Ưu Hóa

Bằng cách sử dụng các công cụ tối ưu hóa tiên tiến nhất để tối ưu hóa cấu trúc liên kết và phương tiện tính toán cấu trúc cơ học và nhiệt, in 3D gốm sẽ tạo ra các bộ phận có hiệu suất tối ưu. Điều này làm giảm nguy cơ thất bại của dự án cũng như tối ưu hóa thời gian phát triển.

In 3D bằng gốm có thể tối ưu hóa cấu trúc của bộ phận, trọng lượng, hiệu suất nhiệt bằng cách tăng khả năng làm mát và tăng cường hiệu suất cơ học.