ỨNG DỤNG IN 3D GỐM

Với mức độ tuỳ biến cao và khả năng hấp thụ màu sau khi xử lý, công nghệ in 3D gốm đã được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như hàng công nghiệp, hàng xa xỉ, hàng không vũ trụ và y sinh với thành công lớn.

CÁC ỨNG DỤNG

Hàng Không Vũ Trụ

Phá vỡ các quy trình truyền thống và hạn chế của nó bằng in 3D gốm và đẩy ranh giới của công nghệ hàng không vũ trụ.

Chi tiết

Sinh Học

Các sản phẩm in 3D bằng gốm có đặc tính độ xốp độc đáo và khả năng tương thích sinh học cực kỳ tốt.

Chi tiết

Công Nghiệp

Sản xuất các thành phần có tính chất đặc biệt có thể chịu được nhiệt độ cao và áp lực của các quá trình công nghiệp.

Chi tiết

Hàng Cao Cấp

Giải phóng sự tự do trong thiết kế hàng hóa cao cấp do tính chất có thể tùy biến cao của nó.

Chi tiết