IN 3D GỐM

Máy in 3D dựa trên công nghệ 3DCeram Laser Stereolithography và XJET NanoParticle Jetting technology cho phép sản xuất các bộ phận gốm/sứ chất lượng cao.

Công nghệ Laser Stereolithography của 3DCeram cho phép sản xuất các bộ phận, chi tiết gốm/sứ chức năng cho mọi mục đích.

Sử dụng công nghệ Nanoparticle Jetting, các hệ thống XJET Carmel AM sẽ biến đổi ngành công nghiệp sản xuất chi tiết bằng kim loại và gốm.