Công Nghệ In 3D Gốm

Công nghệ in 3D ceramics đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây do tính linh hoạt của nó trong việc tạo ra các thiết kế phức tạp và tính chịu nhiệt tuyệt vời của nó. Các tính chất cơ học tốt của vật liệu cho phép bạn có được khả năng thiết kế vô hạn và sản xuất các thành phần gốm chất lượng cao được ưa thích cho các nhu cầu công nghiệp.

Danh mục năng lực của Creatz3D bao gồm công nghệ Laser Stereolithography từ 3DCeram và công nghệ Nanoparticle Jetting mới nhất được cấp bằng sáng chế từ XJET – có thể sản xuất các bộ phận gốm có chức năng đầy đủ cho nhu cầu của quý khách hàng

Laser Stereolitography
  • Công nghệ Laser Stereolithography cho phép in 3D nhanh và hiệu quả các bộ phận chức năng bằng gốm/ sứ dùng trong công nghiệp.
NanoParticle Jetting
  • Độ chính xác đến cấp độ hạt nano, tạo ra các bộ phận chính xác và phức tạp, giải pháp công nghiệp này có thể sử dụng cả vật liệu kim loại và vật liệu gốm/ sứ